Back to top

μαγεία

Προσευχή του Αγίου Κυπριανού για τη μαγεία

02/10/2022 - 17:10

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο κρατών καί κυβερνών τά πάντα, Άγιος καί δεδοξασμένος υπάρχεις. Διό Βασιλεύ τών Βασιλευόντων καί Κύριε τών Κυριευόντων δόξα σοί. Ο καθήμενος εν τώ φωτί τώ απείρω καί απροσίτω βροτοίς, όπερ είδον δυνάμεις χιλιάδες καί μυριάδες Αγίων Αγγέλων καί Αρχαγγέλων. Σύ γιγνώσκεις τά κρύφια του ταπεινού δούλου σου Κυπριανού. Ότι ουκ εγίγνωσκον πρότερoν τά σά θαυμάσια Κύριε παντοδύναμε. Σύ ει μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός ο Θεός ημών.

Ένα φοβερό περιστατικό μαγείας σε βάρος τού στρατηγού της Επανάστασης Μακρυγιάννη…

27/02/2019 - 08:00

Από το βιβλίο «ΟΡΑΜΑΤΑ και ΘΑΜΑΤΑ» του τίμιου Χριστιανού αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 Στρατηγού Γιάννη Μακρυγιάννη, πολύτεκνου με 12 παιδιά. Σημειώνει με το ίδιο του το χέρι ανάμεσα στα πολλά άλλα, κι΄ αυτά τα παρακάτω:

Γιατί οι Χριστιανοί παρασύρονται στις μαγείες;

19/02/2019 - 17:47

Διότι εξέλειπε απ’ αυτούς η πίστις και ο φόβος του Θεού διότι σήμερα δεν προσεύχονται σχεδόν καθόλου, ώστε να εκπληρωθούν τα αιτήματά των με την προσευχή και να μη τρέχουν στις μα­γείες.

Δεν διαβάζουν σήμερα την Αγία Γραφή για να ιδούν τι τιμω­ρίες περιμένουν τους ασχολουμένους μ’ αυτά.

Ο διάβολος και η μαγεία: Πώς η ζημιά γίνεται κέρδος;

21/12/2018 - 18:47

Σε λύπησε ο διάβολος όταν σου αφήρεσε τα χρήματα; Λύπησέ τον και σύ, μην του δώσης ευχαρίστησι.

Αν έλθης σε μάντεις, ευχαρίστησες το διάβολο. Αν ευχαριστήσης το Θεό, έδωσες στο διάβολο το θανάσιμο κτύπημα. Και πρόσεχε τι γίνεται. Ούτε τα χρήματα θα βρης, αν έλθης στους μάντεις, διότι δεν είναι στο χέρι εκείνων να γνωρίζουν – αν και κάπου είπαν και επέτυχαν.

Προσευχή για τον καθαρισμό της οικίας σας από αρνητικές δυνάμεις και επιθέσεις μαγείας

27/09/2018 - 10:25

Για να καθαρίσετε τον χώρο σας από κάθε αρνητική ενέργεια από μαγεία ή επιθέσεις του κακού και να επαναφέρετε την αρμονία και ευτυχία στην ζωή σας, να διαβάζετε αυτήν την προσευχή ,σταυρώνοντας με το δεξί σας χέρι και κρατώντας έναν σταυρό, τον χώρο σας , αφού έχετε θυμιάσει πρώτα.
«Πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες λήψεσθε»(Ματθ.ΚΑ’22)

«Υπάρχει φωτιά πάνω σου η οποία άμα πλησιάσω θα με κάψει»

06/09/2018 - 12:22

Την παρακάτω ιστορία μας την διηγείται ο ιερεύς του Ιεραποστολικού Κλιμακίου Κολουέζι π. Ιάκωβος Μπάνζα. Σήμερα, μετά από 20 χρόνια καρποφόρου ιερατικής του προσφοράς, μετετέθη το έτος 2000 στο Μπραζαβίλ ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος.

«Είμαι ιερεύς στο ῾Ιεραποστολικό Κλιμάκιο Κολουέζι. Υπηρετώ ως Εφημέριος στις ενορίες του Αγίου Ανδρέου Λουαλάμπας, ῾Αγίου Θωμά Καρκαζέμπε και ῾Αγίας Παρασκευής Κατέμπι.

''Αρνήσου τον Χριστόν και εγώ θα σε κάνω βασιλιά''

24/08/2018 - 10:44

Ήταν ένας άνθρωπος, το όνομα του Ιουλιανός, αναγνώστης της Μεγάλης Εκκλησίας. Σπούδαζε γράμματα με τον Μέγα Βασίλειο και δεν του άρεσε το βασίλειον το αληθινόν, το ουράνιον να πάρει, αλλά το επίγειον.

Ήταν ένας ανεψιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου του βασιλέως, ζήτησε να πάρει το βασίλειο. Και αυτός πηγαίνει και ευρίσκει έναν Εβραίο μάγο και του λέει:

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στη μαγεία και στα … φαντάσματα!

22/08/2018 - 09:38

ΟΠΩΣ έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, η μαγεία, είναι μια πρακτική που έχει ως στόχο να επηρεάσει και να κατευθύνει τη φυσική πορεία των γεγονότων καθώς και η προσπάθεια να κατανοηθεί ο υπερφυσικός κόσμος. Η μαγεία πιθανόν έχει τις ρίζες της στην προσπάθεια του πρωτόγονου ανθρώπου να ρυθμίσει προς όφελός του τα διάφορα φυσικά φαινόμενα.

"Υπάρχει φωτιά πάνω σου. Aν πλησιάσω θα με κάψει!"

21/06/2018 - 15:48

Τήν παρακάτω ἱστορία μᾶς τήν διηγεῖται ὁ ἱερεύς τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κλιμακίου Κολουέζι π. Ἰάκωβος Μπάνζα. Σήμερα, μετά ἀπό 20 χρόνια καρποφόρου ἱερατικῆς του προσφορᾶς, μετετέθη τό ἔτος 2000 στό Μπραζαβίλ ὡς Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

«Εἶμαι ἱερεύς στό ῾Ιεραποστολικό Κλιμάκιο Κολουέζι. Ὑπηρετῶ ὡς Ἐφημέριος στίς ἐνορίες τοῦ ῾Αγίου Ἀνδρέου Λουαλάμπας, ῾Αγίου Θωμᾶ Καρκαζέμπε καί ῾Αγίας Παρασκευῆς Κατέμπι.

Πώς θα προστατευθούμε από κάποιον που κάνει μαύρη μαγεία;

21/06/2018 - 10:14

Απάντηση γέροντος Θαδδαίου: Η μαγεία ενεργεί μόνον εκεί, πού δεν υπάρχει δυνατή προσευχή και όπου δεν υπάρχει δυνατή ελπίδα στον Κύριο. Αυτό σημαίνει, ότι εκείνοι πού προσεύχονται και έχουν δυνατή ελπίδα στον Κύριο, δεν παθαίνουν τίποτε από την μαύρη μαγεία.

Σελίδες

Εγγραφή στο μαγεία