Back to top

«Αυτός είναι η ζωή που οδηγεί στην αιώνια σωτηρία και ευτυχία, εμείς οι μέτοχοι της Αγίας αυτής ζωής»

01/07/2019 - 15:47

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

 

Αυτός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας, εμείς είμαστε το σώμα. Είναι δυνατόν να υπάρχει κενόν διάστημα μεταξύ κεφαλής και σώματος; Ασφαλώς όχι.
Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος, εμείς η οικοδομή που θεμελιώνεται σ’ Αυτόν. Αυτός είναι η κληματαριά, εμείς οι κληματόβεργες.

Αυτός είναι ο Νυμφίος, εμείς η Νύμφη του Εκκλησία.
Αυτός είναι ο ποιμένας μας, εμείς τα πρόβατά του. Εκείνος είναι η οδός της ζωής, εμείς βαδίζουμε σ’αυτήν. Εμείς είμαστε ο Ναός ο πνευματικός. Αυτός έρχεται και κατοικεί μέσα μας.
Αυτός είναι ο πρωτότοκος, εμείς είμαστε οι αδελφοί Του.

Αυτός είναι ο κληρονόμος της Ουρανίου Βασιλείας ως Υιός του Θεού εμείς οι συγκληρονόμοι Του.
Αυτός είναι η ζωή που οδηγεί στην αιώνια σωτηρία και ευτυχία, εμείς οι μέτοχοι της Αγίας αυτής ζωής.
Αυτός είναι η ανάστασις του κόσμου και των ανθρώπων από την νέκρωση της αμαρτίας, εμείς αυτοί που ανασταινόμαστε.
Αυτός είναι το πνευματικό φως του κόσμου, εμείς αυτοί που φωτίζονται από το φως.

Όλα τα παραπάνω φανερώνουν την ένωση του Ιησού Χριστού με εμάς τους πιστούς Του.