Back to top

Στη δημοσιότητα οι επιστολές του Πειραιώς Σεραφείμ προς τη Χρυσή Αυγή

22/11/2018 - 15:41

Με αφορμή τα σχόλια των τελευταίων ημερών περί σχέσεως του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ με τη Χρυσή Αυγή, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την πλευρά του Σεβασμιωτάτου δύο απαντητικές επιστολές, μία στον Νίκο Μιχαλολιάκο, Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής και μία προς τον βουλευτή του ίδιου κόμματος Ηλία Παναγιώταρο.

Ακολουθούν οι ανακοινώσεις:

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

᾿Αριθμ. Πρωτ. 718 ᾿Εν Πειραιεί τη 24η Ιουνίου 2015

Προς Τον
Εντιμότατον Κύριον
Ηλίαν Παναγιώταρον
Βουλευτήν Λαικού Συνδέσμου «Χρυσή Αυγή»
Βουλή των Ελλήνων
ΑΘΗΝΑΙ

Εντιμότατε Κύριε Βουλευτά,

Εις απάντησι της από 11/6/2015 επιστολής Σας αποστέλλω τα σχετικά με τον κομματικό Σας σχηματισμόν ανακοινωθέντα μου, που αποδεικνύουν πληρέστατα αναφέροντας πραγματικά περιστατικά και όχι ιδεοληψίες ότι δυστυχώς ως ιδεολόγημα του κομματικού Σας χώρου έχετε τον αποκρυφιστικό παγανισμό που όπως ευχερώς αντιλαμβάνεσθε είναι εξόχως πολέμιος της χριστιανικής Πίστεως και Αληθείας.

Συνεπώς δεν τυγχάνει αληθής και βάσιμος ο ισχυρισμός Σας ότι Σας «κατηγόρησα» ως «αντιχρίστους, αιρετικούς, ειδωλολάτρες κλπ» διότι απέδειξα με αδιάσειστα στοιχεία και πραγματικές αναφορές την ουσιώδη σχάση του κινήματός Σας από τον Ελληνορθόδοξο πολιτισμό μας.

Επειδή όμως, δι’ όλα υπάρχει η ευλογημένη μετάνοια ιδού αγαπητέ κ. Βουλευτά πεδίον δόξης λαμπρόν δι’ όλους Σας, να αποκηρύξετε δημοσία τα κατά καιρούς τόσον από τον κ. Γεν. Γραμματέα διακηρυχθέντα νεοπαγανιστικά φληναφήματα, όσον και από τους άλλους αναφερομένους στα Ανακοινωθέντα μου Βουλευτάς και να διακηρύξετε την πίστη Σας στην Ελληνορθόδοξη ιδιοπροσωπεία και ταυτότητα του Γένους μας.

Η επανακυκλοφόρησι από τον κ. Ν. Μιχαλολιάκο το 2008 και από τις εκδόσεις ΝΕΑ ΣΠΑΡΤΗ της ποιητικής του συλλογής «Η εξομολόγηση ενός Εθνικού» με σαφές παγανιστικό περιεχόμενο και η ομολογία του Κομματικού Σας σχηματισμού στην ιστοσελίδα Του στις 22/4/2013 «ναί κάποιο νέοι της Χρυςής Αυγής εόρτασαν το χειμερινό ηλιοστάσιο μία ημέρα ιερή της παράδοσης του Ελληνισμού για χιλιάδες χρόνια» δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε συνεργασία της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας μαζί Σας.

Μετά τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

᾿Αριθμ. Πρωτ. 1085 ᾿Εν Πειραιεί τη 9η Οκτωβρίου 2017

Προς Τον
Εντιμότατον Κύριον
Νικόλαον Μιχαλολιάκον
Γενικόν Γραμματέα
Λαικού Συνδέσμου «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
Λεωφ. Μεσογείων 131
115 26 ΑΘΗΝΑΙ

Εντιμότατε Κύριε Γενικέ,

Εν πρώτοις ευχαριστώ θερμώς διά τας Υμετέρας ευχάς επί τη ενάρξει του νέου εκκλησιαστικού έτους. Εις απάντησι της υπ’ αριθμ. 146/20.9.2017 Υμετέρας επιστολής προάγομαι να σημειώσω τα ακόλουθα:

Εκφράζετε προσήλωσι εις τον ιερόν θεσμόν της οικογενείας και ως εκ τούτου την κάθετον αντίθεσιν του Υμετέρου κοινοβουλευτικού σχηματισμού εις το όλως ανήκουστον και απαράδεκτον εξ επόψεως ιατρικής, κοινωνιολογικής, ψυχολογικής και θρησκευτικής ψηφισθησόμενον νομοθέτημα το οποίον επιγράφεται ως «νομική αναγνώριση φύλου» και επιδιώκει την θεσμοθέτησι της χωρίς επιστημονικήν τεκμηρίωσι ατομικής βουλήσεως, ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας, ερήμην των κοινωνικών συνθηκών.

Κατά το παρελθόν ήσκησα καθηκόντως δριμείαν κριτικήν εις τας παγανιστικάς και εωσφορικάς Υμετέρας αποκλίσεις, προερχομένας από τον σατανιστήν ποιητήν W. B. Yeats, διακεκριμένον στέλεχος του ερμητικού τάγματος της Χρυσής Αυγής του 19ου αι., όπως εκφράζονται εις τον συγγραφέντα υφ’ Υμών, πρόλογον του βιβλίου του Οδυσσέως Πατεράκη, εκδ. Ελεύθερη Σκέψις 1982, «Το αστραφτερό σκοτάδι του εωσφόρου», «Εθνική των Ελλήνων Θρησκεία».

Εξ αυτών προκύπτει ότι η επιλογή το 1985 του ονόματος «Χρυσή Αυγή» του Υμετέρου πολιτικού σχηματισμού και το ιδεολογικόν περιεχόμενόν του φέρονται ως δάνειον από το σατανιστικόν, αποκρυφιστικόν και παγανιστικόν ερμητικόν τάγμα της «Χρυσής Αυγής» στο οποίον πρωταγωνίστησε δραματικώς ο γνωστός σατανιστής Άλιστερ Κρόουλι, που στηρίζεται στην ερμητική Καμπάλα, η οποία είναι έμπνευσις και έργον των Σιωνιστών σατανιστών, με την πρόσμειξι των αρχών του Ρουνικού παγανισμού.

Εν ταυτώ η Υμετέρα ποιητική συλλογή «Η εξομολόγησις ενός εθνικού», εκδ. Νέα Σπάρτη, που ανετυπώθη το 2008 γέμει από δωδεκαθειστικάς απόψεις, που ασφαλώς γνωρίζετε καλώς ότι όπως ο Ηρόδοτος αναφέρει, αποτελούν σύλληψι δύο ποιητών της αρχαιότητος του Ησιόδου και του Ομήρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, αντιλαμβάνεσθε ευχερώς, ότι υφίσταται πλήρης αδυναμία αναγνωρίσεως του οιουδήποτε έργου του Υμετέρου κομματικού σχηματισμού, όταν ελλείπει η κοινή βάσις και αναφορά που είναι η ακλόνητος πίστις εις τον Έναν Τρισυπόστατον Θεόν, εις τον Σωτήρα, Νικητήν του θανάτου και Λυτρωτήν του κόσμου.

Επομένως διά να υπάρξη οιαδήτινα επικοινωνία μεθ’ ημών, προϋπόθεσις είναι η δημόσια αποκήρυξις και κατάγνωσις των ως άνω αναφερομένων κειμένων και η ομολογία πίστεως.

Μετά τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ