Back to top

Πόρτα από τους "εκτιμητές" στην κυβέρνηση: "Ναυάγιο" με τις αντικειμενικές των ακινήτων

17/01/2018 - 10:28

Ούτε το δέλεαρ των 5.000 ευρώ που θα έβγαζαν μέσα σε 20 μέρες δεν φαίνεται να στάθηκε ικανό να ωθήσει τους ιδιώτες εκτιμητές να συνδράμουν το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να υπολογίσουν μέσα σε τρεις εβδομάδες τις νέες αντικειμενικές τιμές ζώνης των ακινήτων -που όμως δεν μπορούν εδώ και 7 χρόνια να εκδώσουν οι αρμόδιες επιτροπές και οι μόνιμες υπηρεσίες του ίδιου του υπουργείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανταπόκριση των ιδιωτών εκτιμητών στην πρόσκληση του υπουργείου να υποβάλουν αίτηση έως την περασμένη Παρασκευή,  οπότε εξέπνεε η σχετική διορία, ήταν μάλλον περιορισμένη. Αρμόδιες πηγές όμως ανέφεραν πως τελικά οι υποψηφιότητες δεν ξεπέρασαν τις 200 περίπου, δηλαδή ήταν σχεδόν οι μισές από όσες υπολογίζονταν πως θα χρειαστούν για να ολοκληρωθεί το έργο.

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να προσλάβει πιστοποιημένους εκτιμητές που θα ετοιμάσουν και θα καταθέσουν εισηγήσεις  μέσα σε 20 μέρες για το πόσο αξίζουν τα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, όπου ισχύει και εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικών αξιών: 

- «Η σύνταξη εισήγησης για τις τιμές ζώνης κάθε Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας / Κοινότητας ανατίθεται σε τέσσερις εκτιμητές. Σε κάθε εκτιμητή δύναται να ανατεθεί η σύνταξη εισήγησης για τιμές κατ’ ανώτατο όριο 100 ζωνών».

Αυτό σημαίνει θεωρητικά ότι για να οριστούν 100 τιμές ζώνης θα πρέπει να δουλέψουν 4 εκτιμητές τουλάχιστον. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, σε όλη την Επικράτεια υπολογίζονται σε περίπου 10.000 οι ζώνες αντικειμενικών τιμών των ακινήτων. Επομένως θα απαιτούνταν τουλάχιστον 400 ειδικοί (αν όχι και περισσότεροι) για να εργαστούν προκειμένου να βγουν οι νέες αντικειμενικές.

- Η σύνταξη «άρτιας και τεκμηριωμένης» εισήγησης θα πρέπει να  ολοκληρωθεί, να συνταχθεί και να κατατεθεί μέσα σε μόλις 20 ημέρες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η προκήρυξη «το έργο θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης διορισμού τους, με την υποβολή της εισήγησής τους και της τιμής ζώνης στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΠΣ για το σύνολο των ζωνών των Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων / Κοινοτήτων που τους έχουν ανατεθεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».

- «Η αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών καθορίζεται σε 50 Ευρώ ανά ζώνη τιμών ακινήτων, για την οποία θα συνταχθεί και θα κατατεθεί εντός του προκαθορισμένου διαστήματος εισήγηση τιμής. Η καταβολή της αμοιβής τους πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του έργου τους».

Με άλλα λόγια, αν κάποιος εκτιμητής εξαντλήσει το ανώτατο όριο των 100 ζωνών, θα πληρωθεί με 5.000 ευρώ (50 Χ100 = 5.000). Η αμοιβή «με το κομμάτι» θα αποτελούσε ίσως και κίνητρο να βγάζει τιμές με ρυθμούς 5 ζώνες την ημέρα, ώστε σε 20 ημέρες να φτάσει στο μάξιμουμ ποσό πληρωμής. Θεωρητικά, αν απαιτηθούν κατ’ελάχιστον 400 ή 500 εκτιμητές πανελλαδικά, θα έπρεπε να λάβουν συνολικά περί τα 2.000.000 ευρώ για να παραδώσουν τις μελέτες για τις νέες τιμές της εφορίας μέσα σε 20 μέρες. 

Παρόλα αυτά -εφόσον επιβεβαιωθούν και επισήμως οι πληροφορίες- οι ιδιώτες εκτιμητές φάνηκαν απρόθυμοι και δεν έσπευσαν να συμμετάσχουν, καθώς το έργο εμπεριέχει  μεγάλο βαθμό δυσκολίας, κυρίως επειδή η κτηματαγορά έχει νεκρώσει και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν «αντικειμενικά» πόσο φθηνό ή ακριβό είναι στην πράξη πια ένα ακίνητο στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, για το υπουργείο Οικονομικών αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση να παραδώσουν οι εκτιμητές τις εισηγήσεις τους έως 31 Μαρτίου, ώστε στις αρχές Απριλίου να εκδοθούν και σε ΦΕΚ οι νέες αντικειμενικές που θα ισχύσουν αναδρομικά από 1.1.2018. Με βάση τις νέες τιμές θα πρέπει να αλλάξει και ο ΕΝΦΙΑ, ώστε ο συνολικός στόχος βεβαίωσης φόρου να παραμείνει στα 3,3 δισ. ευρώ και η είσπραξη να μην πέσει κάτω από τα 2,65 δισ. ευρώ για το 2018.