Back to top

Πατριαρχείο Βουλγαρίας: Γάμος μεταξύ ανδρός και γυναικός και οικογένεια είναι απαράβατη αξία για τον Χριστιανισμό

01/12/2023 - 15:07

Η Ιερά Σύνοδος της εν Βουλγαρία Ορθοδόξου Εκκλησίας προέβη σε γνωμοδότηση σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επέβαλε στην Βουλγαρία την ρύθμιση νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των ομόφυλων ζευγαριών.

Η θέση της εν Βουλγαρία Ορθοδόξου Εκκλησίας, βασισμένη στη διδασκαλία της Εκκλησίας του Χριστού για τον άνθρωπο ως μεγάλο δημιούργημα του Θεού, στην εθνική ταυτότητα της χώρας και στο κράτος δικαίου, είναι ότι “ο γάμος και η οικογένεια, νοούμενα ως ένωση που ευλογεί ο Θεός μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, αποτελεί μια απαράβατη αξία αιώνων για τον Χριστιανισμό“.

  Το επίμαχο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αφορμή αποτέλεσε η προσφυγή της Darina Koilova και της Lilia Babulkova κατά της Βουλγαρίας στο ΕΔΑΔ που έχει έδρα στο Στρασβούργο, οι οποίες είχαν παντρευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά αυτός ο γάμος τους δεν αναγνωρίστηκε από τις αρχές της Βουλγαρίας. Έτσι στις 5 Σεπτεμβρίου, το ΕΔΑΔ αποφάνθηκε ότι η Βουλγαρία παραβιάζει το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αφορά το “Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής“, σύμφωνα με το οποίο:

  •  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του.
  • Δεν επιτρέπεται παρέμβαση δημόσιας αρχής στην άσκηση αυτού του δικαιώματος, εκτός εάν η εν λόγω παρέμβαση προβλέπεται από τον νόμο και αποτελεί μέτρο το οποίο, σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της χώρας, την προάσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων.

Η απόφαση του ΕΔΑΔ

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΑΔ, η Βουλγαρία πρέπει να δημιουργήσει ένα νομικό καθεστώς για να αναγνωρίσει τα ομόφυλα ζευγάρια –τα οποία επί του παρόντος στερούνται πλήρως δικαιώματα στην επικράτεια της χώρας– για να αποκτήσουν προστασία για την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή.

Ενώ το δικαστήριο δεν υποχρεώνει τη Βουλγαρία να καθιερώσει γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, η χώρα πρέπει να ρυθμίσει τις σχέσεις τους στην τοπική νομοθεσία για να αποκτήσει προστασία για την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, την οποία προστατεύει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας για την απόφαση του ΕΔΑΔ

Η Ιερά Σύνοδος στη γνωμοδότησή της της αναλύει και άλλες προσφυγές ομόφυλων ζευγαριών κατά Ευρωπαϊκών και μη κρατών, και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι “το κράτος είναι σε συνάρτηση με την κοινωνία. Χωρίς την υποστήριξή της, δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένης της μέριμνας για την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου. Ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται ήθη που δεν έχουν σχέση με την ενδιαφερόμενη κοινωνία, παραβλέποντας τις παραδόσεις της και θίγοντας την ελεύθερη βούλησή της, αλλά η προσπάθεια επιβολής τέτοιας απόφασης από την πλευρά του ΕΔΑΔ επηρεάζει την εμπιστοσύνη στο ίδιο και αντίστοιχα – το κύρος των αποφάσεών του”.

“Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας επικύρωσε την ΕΣΔΑ, η οποία δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι η οικογένεια είναι ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ, καθώς και από το άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αναφέρονται στον παραδοσιακό γάμο μεταξύ ατόμων του αντίθετου βιολογικού φύλου. Τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών δεν εμφανίζονται σε αυτά. Αυτές ήταν οι αξίες των συμβαλλόμενων μερών όταν υπέγραψαν την Σύμβαση”, όπως αναφέρεται.

Η Ιερά Σύνοδος της εν Βουλγαρία Ορθοδόξου Εκκλησίας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι “πάνω από όλες τις ανθρώπινες νομικές αρχές είναι οι νόμοι του Θεού. Εμείς οι Χριστιανοί δεν μπορούμε και δεν πρέπει να είμαστε αδιάφοροι όταν πράττεται αδικία μπροστά στα μάτια μας. Η τιμωρία του Θεού θα κυριεύσει όχι μόνο εκείνους που κάνουν το κακό, αλλά και εκείνους που σιωπούν και δεν το καταγγέλλουν. Ο καθένας από εμάς θα λογοδοτήσει στον Θεό και στη συνείδησή του για τις πράξεις του.  Εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν τηρούν τους νόμους Του και ζουν αμαρτωλά, αναπόφευκτα μία μέρα που θα Τον συναντήσουν και θα ακούσουν τα εξής λόγια: «οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας» (Λουκ. 13:27). Γι’ αυτό σας καλούμε να εκπληρώσετε το καθήκον σας ως πολιτικοί και να λάβετε μέτρα για την αναθεώρηση της Απόφασης του ΕΔΑΔ της 05.09.2023. στην υπόθεση 40209/20 Koilova και Babulkova κατά Βουλγαρίας”.

ΠΗΓΗ ope.gr, balkaninsight, /bg-patriarshia.bg