Back to top

Οι συμβολικοί αριθμοι στην Αγια Γραφή είναι 40, 12, 10, 7, 4, 3, 2, 1.

05/11/2018 - 09:37
Ο αριθμός 40 σχηματίζεται οταν πολλαπλασιάζομαι τους δύο άλλους συμβολίζουν αριθμούς: 4 (σύμβολο ορατό του κόσμοχώρου) και 10 (σύμβολο της πλήρης πληρότητας).
 Ο τελικός αριθμός, με τη σειρά του, μπορεί να ληφθεί με την προσθήκη  δύο άλλων αριθμών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν επίσης πληρότητα ως τον κόσμο τον πνευματικό και ορατό κόσμου: 3 και 7. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός 40 εκφράζει τη  πληρότητα.Σαράντα ημέρες και σαράντα νύχτες συνεχίστηκε η πλημμύρα (Γένεση 7:17). σαράντα χρόνια ήταν στον Ισαάκ, όταν πήρε η Ρεβέκκα ως σύζυγό του (Γένεση 25:20). Το προσκύνημα των Εβραίων μέσα από την έρημο διήρκεσε σαράντα χρόνια (Έξοδος 16: 35 · Αριθμοί 14: 33 · Δευτερονόμιο 8: 2). Για τρεις δεκαετίες, χωρίζεται η ζωή του προφήτη Μωυσή, που διήρκεσε εκατόν είκοσι χρόνια,. Σαράντα ημέρες και σαράντα νύχτες πέρασε στο Όρος Σινά (Εκδ. 24: 18, 34:28). μετά τη γέννηση ενός αγοριού, μια γυναίκα καθαρίζεται για σαράντα ημέρες (Λευκορωσ.12: 2,4). Αν γέννησε θηλυκό το θηλυκό, ο καθαρισμός διήρκεσε ογδόντα ημέρες (40 + 40).

 Ο Ιησούς είπε: Είχα σαράντα χρόνια όταν ο Μωυσής, δούλος του Κυρίου, με έστειλε από τον Κάδη-Μπάρνι για να επιθεωρήσω τη γη (Ιω. 14: 7). Μετά τη νίκη του δικαστή του Οθνέλι πάνω από το βασιλιά της Μεσοποταμίας, Χουσάρσαφ, η γη ξεκουραζόταν σαράντα χρόνια (Κριτές 3: 1-11). 

Σαράντα ημέρες, ο Φιλισταίος Γολιάθ κάλεσε τους Εβραίους να τον συνοδέψουν με μια μονομαχία (βλ. 1 Σαμ. 17:16). οι βασιλιάδες Δαβίδ και Σολομώντος κυβερνούσαν για σαράντα χρόνια (2 Βασιλέων 5: 4, 15: 7: 3 Βασιλέων 2: 11: 3 Βασιλέων 11:42). Το μπροστινό μέρος του ναού της Ιερουσαλήμ, που χτίστηκε από τον Σολομώντα, ήταν πλάτος σαράντα πηχών (3 Βασιλέων 6:17). Για σαράντα ημέρες ο δρόμος του Ηλία συνεχίστηκε στο βουνό του Θεού του Χόρμπ (3 Σα. 19: 8). Δώθηκαν 40 ημέρες στους κατοίκους της Νινευής για μετάνοια (Ιων. 3: 4).

Στη γήινη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τον αριθμό 40, συνδέονται δύο σημαντικά γεγονότα. Πριν από την αρχή του κήρυγμάτος της Βασιλείας των Ουρανών, ο Σωτήρας του κόσμου, έχοντας ασκητεψει στην άγρια ​​ερήμωση της Ιουδαίας, έζησε για 40 ημέρες, χωρίς να δοκιμάζει τίποτα (Ματ.4: 2 · Λκ.4: 2). Πριν από την Ανάληψη, ο αναστημένος Κύριος παρέμεινε στη γη για 40 ημέρες (Πράξεις 1: 3). Ο αριθμός 12 αντιπροσωπεύει τον αριθμό των εκλεγμένων αντιπροσώπων - 12 πατριάρχες, τους γιους του Ιακώβ, οι 12 φυλές του Ισραήλ, 12 αποστόλους του Χριστού, 12 χιλιάδες για κάθε φυλή που εκλέγονται στην Αποκάλυψη 7: 4-8) .. Το παράγωγο του 12 είναι ο αριθμός 24 (24 ιερείς και 24 πρεσβύτεροι). 


Ο αριθμός 10 είναι ένα από τα σύμβολα της πλήρους πληρότητας (10 εκτελέσεις της Αιγύπτου, 10 εντολές του Δεκαλογικού, 10 συνθήκες πλησίον του ιερού στην Ψ.14).Ο αριθμός 7 είναι η πιο διαδεδομένη μορφή του προσδιορισμού της πληρότητας στην Αγία Γραφή. Η ιστορία της δημιουργίας στη Γένεση 1 ολοκληρώνεται με την 7η ημέρα ανάπαυσης. σύμφωνα με τη Γένεση 10, οι λαοί της γης καταγόταν από 70 προγόνους. Ο αριθμός 7 βρίσκεται συχνά στη λατρεία (επτά φορές ψεκασμό αίματος, 7 ζώα θυσίας, επτά κηροπήγια της Σκηνής και του ναού κλπ.). Σύμφωνα με τον Ιερ 25: 12, η ​​Ολομέλεια διήρκεσε 70 χρόνια (σύμφωνα με τον Ezek29: 11 - 40 έτη). Ο Χριστός επιλέγει 70 αποστόλους (Λκ 10: 1). οι απόστολοι είναι επτά διάκονοι (Πράξεις 6: 3). Η Αποκάλυψη μιλά για 7 εκκλησίες, 7 αστέρια, και η ίδια η σύνθεση είναι χτισμένη στον αριθμό 7.Ο αριθμός 4 σηματοδοτεί την καθολικότητα (όσον αφορά τον αριθμό των πλευρών του κόσμου). Εξ ου και τα τέσσερα κλαδιά του ποταμού που ρέουν από την Εδέμ (Γεν. 2:10). 4 γωνίες, ή "κέρατα", βωμός? (., Κεφάλαιο 1)  στην όραση Ιεζεκιήλ μεταφέρουν 4 συμβολικά ζώα (πρβλ Ιεζ .4: 6). στο δικό του όραμα, η Νέα Ιερουσαλήμ είχε τετράγωνο σχέδιο, αντιμετωπίζοντας τέσσερις πλευρές του κόσμου. Αριθμός 3 - σηματοδοτεί την Θεία Τριάδα (το φαινόμενο των τριών αγγέλων στον Αβραάμ στη Γεν 18. Τριπλή δοξολογία του Θεού στην αγιότητα Ησαΐας 6: 1 Βαπτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Matt.28: 19. Ο Θεός ως άρχοντας του παρελθόντος, παρόν και μέλλον στην Αποκάλυψη 1: 8). Αριθμός 2 είναι κάτι βασικό (δύο πλάκες από τις Δέκα Εντολές, οι δύο πυλώνες στο Ναό πύλη, του Νόμου και των Προφητών, προσωποποιείται στο Όρος της Μεταμορφώσεως Μωυσής και ο Ηλίας, αποστολή των αποστόλων ανά δύο, δύο μάρτυρες του Χριστού στους έσχατους καιρούς στο Αποκ 11: 3).
Αριθμός 1: Ακριβώς όπως ο αριθμός 1 είναι η βάση όλων των μαθηματικών, έτσι ο Θεός είναι η αρχή όλων. Επομένως, ο αριθμός 1 στις Ιερές Γραφές αναφέρεται στον Θεό:  ένας από τους δέκα θεραπεύτηκε από τη λέπρα, που επέστρεψε για να ευχαριστήσει τον Ιησού (Λουκάς 17: 12-15).  
Ένα χαμένο πρόβατο (Λουκάς 15: 4).  
Την πρώτη ημέρα της δημιουργίας (Γένεση 1: 5).  
Μια πόρτα και ένα παράθυρο στην κιβωτό (Γένεση 6:16).  
Ένας ο Παύλος λιθοβολήθηκε (2 Κορινθίους 11:25).  
Ένα δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού (Γένεση 2:17).  
Ένα κοπάδι και ένας βοσκός (Ιωάννης 10:16).