Back to top

Ο φύλακας Άγγελός μου

08/11/2019 - 18:10

Τι είναι οι Άγγελοι: Είναι Πνεύματα, αποτελούν τον αόρατο (Πνευματικό) κόσμο. Δημιουργήθηκαν από το Θεό πριν από τη δημιουργία του ορατού κόσμου. Δεν έχουν υλικό σώμα όπως εμείς, λέγονται και «Ασώματοι». Δεν έχουν ανάγκη από τροφή και δεν πεθαίνουν.

Τα αγγελικά τάγματα: Ο αριθμός των Αγγέλων είναι πολύ μεγάλος: «χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες» λέει η Αγ. Γραφή. Είναι οργανωμένοι σε 9 τάγματα ή ταξιαρχίες: Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Αρχές, Εξουσίες, Δυνάμεις,Χερουβείμ, Σεραφείμ.

Υπήρχε και ένα άλλο αγγελικό τάγμα, με αρχηγό τον Εωσφόρο. Αυτός εναντιώθηκε στο Θεό λόγω υπερηφάνειας και αποστάτησε, παρασύροντας μαζί του κι άλλους αγγέλους. Μεταβλήθηκαν έτσι σε πονηρά πνεύματα τουςδαίμονες, με αρχηγό τους το Σατανά ή Διάβολο. Μετά την Κρίση, το εκπεσόν αγγελικό τάγμα θα αναπληρωθεί από ους μοναχούς, που διάγουν «ισάγγελη» βιοτή.

Οι υπόλοιποι άγγελοι αγιάστηκαν, κατά χάριν, από το Άγιο Πνεύμα και έμειναν «ακίνητοι», άτρεπτοι προς το κακό.

Οι άγγελοι ως πνευματικά όντα, ούτε πολλαπλασιάζονται, ούτε πεθαίνουν αλλά είναι κατά χάριν αθάνατοι.

Ποιες εἶναι οἱ ἐπουράνιες δυνάμεις ;

Ὁ Θεός, , πρίν δημιουργήσει τόν ὑλικό κόσμο δημιούργησε τούς Ἀγγέλους, δηλαδή τίς ἐπουράνιες δυνάμεις. Οἱ Ἄγγελοι εἶναι πνεύματα (χωρίς σῶμα), φωτεινά, ἀθάνατα καί κινοῦνται μέ ὑπερβολική ταχύτητα γι’ αὐτό εἰκονογραφοῦνται μέ φτερά. Δέν ἔχουν ἀνάγκη τροφῆς ἤ ξεκούρασης. Τροφή τους καί ζωή τους εἶναι ἡ θέα τοῦ Θεοῦ.

Στήν Ἁγία Γραφή ἐμφανίζονται συχνά μέ μορφή ἀνθρώπου: Ὡς νέοι μέ ἀστραφτερά ἐνδύματα στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὡς οὐράνιοι ἀγγελιαφόροι στόν Ζαχαρία, στή Θεοτόκο, στόν Ἰωσήφ, στούς Μάγους.

Μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ παίρνουν αὐτή τή μορφή γιά νά ἐπικοινωνοῦν μέ τούς ἀνθρώπους καί νά τούς φέρνουν τά θεϊκά μηνύματα.
Εἶναι πλῆθος ἀμέτρητο. Χιλιάδες, ἑκατομμύρια.‘Υπάρχουν 9 Τάγματα Ἀγγέλων μέ ἀρχηγούς τούς Ἀρχαγγέλους καί Ταξιάρχες Μιχαήλ καί Γαβριήλ: Σεραφείμ – Χερουβίμ – Θρόνοι – Κυριότητες – Ἐξουσίες – Δυνάμεις – Ἀρχές – Ἀρχάγγελοι – Ἄγγελοι.

Οἱ Ἄγγελοι,, μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ μποροῦν νά παρουσιασθοῦν ὡς ὑπερασπιστές, θεραπευτές, ὑπηρέτες, τιμωροί, συνταξιδιῶτες, τροφοδότες.

Ποιό εἶναι τό ἔργο τῶν Ἀγγέλων;

Το κύριο έργο των Αγγέλων: Να δοξολογούν και να υμνολογούν ασταμάτητα το Θεό. Δεν τους το επέβαλε ο Θεός σαν εντολή, αλλά αυθόρμητα πηγάζει από τους ίδιους, καθώς ατενίζουν το κάλλος του Θεού και τα μεγαλεία της Δημιουργίας Του.

Δευτερεύον έργο τους

Μετά τη δημιουργία του ανθρώπου και την Πτώση, υπηρέτησαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας (της σωτηρίας του ανθρώπου).
Διακόνησαν τον Ιησού Χριστό στο επίγειο έργο Του για τη σωτηρία του ανθρώπου.
Παρίστανται και διακονούν αοράτως το άγιο Θυσιαστήριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας.
Παραλαμβάνουν τις ψυχές των δικαίων, όταν αυτές χωρίζονται από το σώμα την ώρα του θανάτου.
Καθένας μας έχει την προστασία ενός Αγγέλου, που μας φυλάει από κάθε κακό, προσεύχεται μαζί μας και μεταφέρει τις προσευχές μας στο θρόνο του Θεού.

Εἴδατε πόσο συγκινητική εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! Στέλνει τόν ἀγγελό του γιά νά ἐνισχύσει τόν πιστό του δοῦλο.
Τό ἴδιο ἔχει κάνει καί μέ ὅλους ἐμᾶς. Μετά τό ἅγιο Βάπτισμα, ἔχουμε ἕνα φωτεινό φύλακα ἄγγελο.

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκει ὅτι κάθε Χριστιανός ἔχει τόν προσωπικό του φύλακα Ἄγγελο. Ὁ Ἄγγελος αὐτός εἶναι ὁ πιό πιστός μας φίλος, ὁ πιό στοργικός μας ἀδελφός, ἐκτός ἄν ἐμεῖς τόν διώξουμε μέ τά πονηρά μας ἔργα. Μᾶς παραστέκει στίς δυσκολίες κι ἁπαλύνει τούς πόνους μας. Πανηγυρίζει στίς χαρές καί στίς ἐπιτυχίες μας. Εἶναι ὁ ἄγρυπνος φρουρός μας νύχτα καί μέρα. Μᾶς παρακολουθεῖ μέ ἀγάπη ὅλες τίς ὧρες καί τίς στιγμές τῆς ζωῆς μας.

Καί ὅλα αὐτά μέ προοπτική τήν εἴσοδό μας στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἄς προσέχουμε λοιπόν νά μή λυποῦμε τόν φύλακα ἄγγελό μας καί μέ τά πονηρά μας τά ἔργα τόν διώχνουμε ἀπό κοντά μας, ἀλλά ἄς ἀγωνιζόμαστε τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως καί ἄς τόν κρατᾶμε μαζί μας γιά νά μᾶς ὁδηγήσει μιά μέρα κοντά στό Χριστό.