Back to top

τυ­φλός

Άγιος Δημήτριος: Θαύμα σε τυ­φλό της Κωνσταντινούπολης

26/10/2018 - 14:24

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ε­νας άν­θρω­πος α­πό την Αδρι­α­νού­πο­λη τυ­φλώ­θη­κε και έ­βα­λε στο νου του, να πά­ει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στον να­ό του α­γί­ου μεγα­λο­μάρ­τυ­ρος Δημητρίου να γι­α­τρευ­θεί.

Και ε­τοι­μά­σθη­κε να κι­νή­σει, αλ­λά οι συγ­γε­νείς του τον εμ­πό­δι­ζαν λέ­γον­τάς του:

Εγγραφή στο τυ­φλός