Back to top

Πώς οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα καταστούν βιώσιμες στην Ελλάδα

03/03/2019 - 12:08

Η μέγγενη γύρω από τους αγρότες κλείνει καθώς όλο και περισσότερες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΓΕ) καθίστανται μη βιώσιμες. Γύρω από το πρόβλημα συζήτησαν έξι κορυφαίοι γεωπόνοι και αγροτοοικονομολόγοι στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αποφοίτων Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).

Σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουν τα συμπεράσματά τους οι καθηγητές, παρέθεσαν μια σειρά από αλλαγές που πιστεύουν ότι όχι μόνον θα καταστήσουν τις ΓΕ βιώσιμες αλλά και ακμάζουσες.

Είναι επιτακτική η εγγειοβελτιωτική δράση από πλευράς κράτους και η διαχείριση υδατικών πόρων (επανίδρυση της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων), επεσήμαναν οι καθηγητές Π. Παναγόπουλος και Π. Καρακατσούλης. Πρέπει να συντηρηθούν οι υπάρχουσες υποδομές που έχουν τεράστιες απώλειες και να επεκταθεί η άρδευση και σε άλλες περιοχές. Ακόμη, η σημερινή κακή αποστράγγιση εδαφών όχι «μπορεί να», αλλά «θα» οδηγήσει σε ερημοποίηση της γης λόγω συσσώρευσης αλάτων. Αυτές οι ενέργειες θα επιτρέψουν το διπλασιασμό των αρδευόμενων εκτάσεων (+8 έως 12 εκατ. στρ.) και την αύξηση της αξίας παραγωγής μέχρι δέκα φορές, επεσήμανε ο Π. Παναγόπουλος.

Το ζήτημα της φορολογίας των αγροτών συζητήθηκε επίσης με τους καθηγητές να «τραβάνε τα μαλλιά τους», αφού οι αγροτικές επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να φορολογούνται επί των κερδών, συμφώνησαν όλοι. Όσον αφορά την απαίτηση προκαταβολής 100% επί του φόρου από τους αγρότες, ο Π. Παναγόπουλος τη χαρακτηρίζει, εκτός από βαρβαρότητα, ανοησία. Επί των ασφαλιστικών, το συμπέρασμα της συζήτησης ήταν πως πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση μόνο επί των ημερομισθίων που πραγματοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση.

Όλα τα οικονομικά θέματα των αγροτών πρέπει να καθορίζονται από Γεωργική Λογιστική και όχι να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι με άλλου είδους επιχειρήσεις.

Για το θέμα των ενισχύσεων της ΕΕ, κατέστη σαφές πως θα πρέπει να αποσκοπούν σε βελτίωση των υποδομών, και μέσω και μιας σωστής ΚΑΠ να συμβάλλουν στη μεγέθυνση των αγροτικών επιχειρήσεων. Οι αγροτικές επιχειρήσεις δεν ανήκουν μόνο στον πρωτογενή τομέα, επεσήμαναν οι ειδικοί. Η μεταποίηση και η εμπορία είναι τμήμα μιας αγροτικής επιχείρησης, γι’ αυτό και η προστιθέμενη αξία που αποκτά το προϊόν από αυτές θα πρέπει να είναι εκμεταλλεύσιμη από τους αγρότες. Τώρα δεν καταλήγει στον παραγωγό, καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν στη μεταποίηση και την εμπορία. Εδώ έρχεται να δώσει τη λύση ο συνεταιρισμός. Εκτός από το πλεονέκτημα ανταγωνιστικών προϊόντων λόγω μεγάλης παραγωγής, η συνεισφορά είναι η καθετοποίηση. Η δυνατότητα δηλαδή που παρέχεται, ο κάθε συνεταιρισμός να έχει κάποια από τα μέλη του να ασχολούνται με τη μεταποίηση και κάποια με την εμπορία, βάζοντας έτσι μέρος της προστιθέμενης αξίας στην τσέπη των παραγωγών. «Ο συνεταιρισμός είναι μονόδρομος» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Η αναδιανομή της γης και ο τρόπος που μπορούμε να φτάσουμε σε μεγαλύτερες ενιαίες εκτάσεις εξετάστηκε επίσης. Η δημιουργία μιας αρχής διαχείρισης αγροτεμαχίων είναι επιτακτική και μέσα από αυτή μπορεί να γίνει προσέγγιση των μη-αγροτών ιδιοκτητών μικρών εκτάσεων. Μέσα από πωλήσεις και ενοικιάσεις θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για να μη συντηρηθεί το σύστημα του κατακερματισμού των εκτάσεων όμως θα πρέπει να προσαρμοστεί και το κληρονομικό δίκαιο που μας οδήγησε εδώ, σχολίασαν οι επιστήμονες.

Επισημάνθηκε η αξία και ο ρόλος της έρευνας και της εκπαίδευσης στο μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας, καθώς καταρτισμένοι σύμβουλοι γεωπόνοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για την ορθή προώθηση όλων των προαναφερθέντων μεταρρυθμίσεων. Τέλος, ο καθηγητής ΓΠΑ Αντώνης Ρεζίτης τόνισε τα οφέλη της συμβολαιακής γεωργίας και της δημιουργίας αγροτικού χρηματιστηρίου, ως μέτρο εξασφάλισης του εισοδήματος των αγροτών.

Αναδημοσίευση: agronews.gr / Ελισσαίος-Ιωάννης Μανιάτης