Back to top

Βαρθολομαίος: «Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο δεν κινδυνεύει από τίποτε»

12/11/2023 - 14:28

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, τέλεσε χθες τα Θυρανοίξια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλίνου και του Αγιάσματός του, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μηνά. 

Στην ομιλία του, μετά την Θ. Λειτουργία, ο Παναγιώτατος τόνισε ότι η ανέγερση, η καλή διατήρηση και η παράδοση στις επερχόμενες γενεές των ιερών Ναών της πίστεώς μας και των ευαγών ιδρυμάτων του ευσεβούς Γένους μας αποτελεί “οφειλή εκ των πρωτίστων, η οποία βαρύνει όλους μας”. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, με ιδιαίτερη προθυμία και ευχαρίστηση αποδέχθηκε την πρόσκληση να ευλογήσει τα θυρανοίξια του Ναού της Παναγίας, μετά την ολοκλήρωση των ανακαινιστικών εργασιών.

“Την αξιέπαινον αυτήν πρωτοβουλίαν θεωρούμεν ως απόφασιν εμμονής εις τα πάτρια, παραμονής ενταύθα και συνεχίσεως της ζωής της Κοινότητος Βαλίνου, εντός των κόλπων της όλης ομογενείας της Πόλεως, η οποία και αυτή θα συνεχίση την ζωήν και την ιστορίαν της υπό τας πτέρυγας της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Τέκνα αγαπητά εν Κυρίω, να απορρίπτετε και να αποκρούετε τα κατά καιρούς ακουόμενα εκ διαφόρων κατευθύνσεων, εξ απερισκεψίας ή, όπερ χείρον, μετά ποικίλων σκοπιμοτήτων συνδεόμενα, φληναφήματα περί επαπειλουμένων και επερχομένων κινδύνων διά την συνέχισιν της εδώ παρουσίας μας .Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο δεν κινδυνεύει από τίποτε και από κανένα, διότι ο Θεός ήταν πάντοτε και είναι και σήμερα και θα συνεχίση να είναι προστάτης του έως της συντελείας του αιώνος! Έχετε εμπιστοσύνη εις την Μητέρα σας Εκκλησίαν και εις την διορατικότητά της, και ακολουθήτε εν παντί τα κελεύσματά της!”

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης τόνισε:

“Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία υπήρξε ανέκαθεν προστάτις της προόδου, των φώτων, και σε χρόνους ευδίας και σε καιρούς δυσχειμέρους. Και όμως, ευρέθησαν και ευρίσκονται άνθρωποι «κινούντες την πτέρναν κατά του ευεργέτου», οι οποίοι κατηγορούν την Εκκλησία ως μεσαιωνική και σκοταδιστική. Αλλά η Εκκλησία μας δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το Φανάρι, το κέντρο της Ορθοδοξίας, είναι γεμάτο από φως – το ανέσπερον φως της Αναστάσεως, το ιλαρόν φως Εκείνου, ο Οποίος διέλυσε όλα τα σκοτάδια και είπε με θεική αυτογνωσία: «Εγώ ειμι το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ᾽ έξει το φως της ζωής»

Ούτω, λοιπόν, λαμψάτω και το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς (πρβλ. Ματθ. ε´, 16). Έτσι ακριβώς λάμπουν σήμερα ενώπιόν μας τα καλά έργα εδώ στην Κοινότητα Βαλίνου και δοξάζεται πράγματι ο επουράνιος Πατήρ μας, και σεμνύνεται η Μήτηρ Εκκλησία, και παραδειγματιζόμεθα όλοι διά να μιμηθούμε τα καλά έργα των προαπελθόντων πατέρων και αδελφών μας και διά να κρατήσουμε υψηλά ο,τι εκείνοι κατέλιπαν και μας εκληροδότησαν.

Το ιερόν χρέος της συνεχίσεως του έργου των πατέρων μας βαρύνει σήμερα όλους τους απογόνους τους και εις εκπλήρωσίν του σπεύσατε άπαντες να συνδράμετε και να συμβάλλετε στην επισκευή, συντήρησι και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιερού αυτού σεβάσματος του Γένους μας. Μπορεί ο αριθμός των ενοριτών του Βαλίνου να είναι μικρός, ελάχιστος, αλλ᾽ εμείς οι Ρωμηοί Ορθόδοξοι, και μάλιστα στην Πόλιν αυτήν, ουδέποτε αξιολογήσαμε ή εβασίσαμε τα καθ᾽ ημάς εις τους αριθμούς, διότι η ιστορία μας διδάσκει ότι «ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ᾽ εν τω ευ το πολύ» και ότι ο Θεός δύναται και «εκ των λίθων εγείραι τέκνα τω Αβραάμ» (Ματθ. γ´, 9).”

Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκειά του προς τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Αλικαρνασσού κ. Ανδριανό, Αρχιερατικώς Προϊστάμενο της Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, και τους συνεργάτες του για την πρωτοβουλία τους να προχωρήσουν στα ανακαινιστικά έργα του ναού, τόσο για να τιμήσουν τη μνήμη των ιδρυτών του, όσο και για να δώσουν ώθηση και ενίσχυση στη ζωή της Κοινότητας αυτής. ”Η απογοήτευσι, η απόγνωσι και η απαισιοδοξία είναι ίδιον των ολιγοπίστων, τους οποίους επιπλήττει ο Κύριος και τους ερωτά, όπως τον Πέτρο εν τη θαλάσση: «ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας;»”, είπε ο Πατριάρχης και πρόσθεσε:

“Και τι δεν συνέβη κατά το διάστημα αφ᾽ ότου ιδρύθη ο Ναός αυτός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: πόσες ανακατατάξεις δεν γνώρισε ο κόσμος ολόκληρος και ιδιαιτέρως η Χώρα στην οποία ζούμε. Πόσες θύελλες δεν αντιμετώπισε η Εκκλησία και η Ομογένεια! Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες «καθ᾽ υπερβολήν εβαρήθημεν υπέρ δύναμιν, ώστε εξαπορηθήναι ημάς και του ζην». Και όμως ευρίσκόμεθα και σήμερα εδώ και εορτάζουμε όλοι μαζί, με αναστάσιμη χαρά στην καρδιά μας και με ελπίδα για το αύριο, εορτάζουμε ένα σταθμό της ζωής μιάς φιλοτίμου Κοινότητός μας. Εορτάζουμε την κυριολεκτική ανόρθωσι του Ναού της Παναγίας Μπαλίνου λαμπροτέρου από ποτέ.”

πηγη οpe.gr