Back to top

Τι κάνει η Τουρκία τα κονδύλια του προσφυγικού; Εμπόδισαν Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και Κομισιόν να του ελέγξουν!

13/11/2018 - 08:28

Προσκόμματα στον έλεγχο των χρημάτων που κατέβαλε η ΕΕ, μέσω της "Διευκόλυνσης της ΕΕ για τους Πρόσφυγες", κατέβαλαν οι τουρκικές αρχές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), που έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή του για την αξιοποίηση των πρώτων τριών δισ. που η ΕΕ εκταμίευσε προς την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, ούτε το ΕΕΣ, ούτε και η Κομισιόν, μπόρεσαν να εντοπίσουν συγκεκριμένους δικαιούχους έργων από την εγγραφή τους ως την πληρωμή, καθώς οι τουρκικές αρχές προέβαλαν ως δικαιολογία τα προσωπικά δεδομένα των τελικών δικαιούχων.

Το ΕΕΣ καταγράφει μάλιστα στην έκθεσή του ότι "οι έμμεσες δαπάνες που καταβάλλονταν στους εταίρους υλοποίησης μεγάλων έργων βοήθειας σε μετρητά ήταν υψηλές, και το επίπεδο των προκαταβολών δεν ευθυγραμμιζόταν με τις πραγματικές ταμειακές εκροές των έργων".

Κατηγορεί δε την Κομισιόν ότι "δεν αξιολογούσε με συνέπεια και συνολικά τον εύλογο χαρακτήρα των προϋπολογισθεισών δαπανών", κάτι το οποίο εν μέρει οφείλεται και στην άρνηση των τουρκικών αρχών να επιτρέψουν την πρόσβαση στα δεδομένα των δικαιούχων για τα δύο έργα βοήθειας σε μετρητά.

Το ΕΕΣ απευθύνει μάλιστα στην Κομισιόν σύσταση καλώντας τη να "αντιμετωπίσει καλύτερα τις ανάγκες των προσφύγων για δημοτικές υποδομές και κοινωνικοοικονομική στήριξη", "να εξορθολογίσει περαιτέρω τη βοήθεια και να ενισχύσει τη συμπληρωματικότητά της", αλλά και "να εφαρμόσει στρατηγική για τη μετάβαση από την ανθρωπιστική στην αναπτυξιακή βοήθεια".

Οι ελεγκτές ζητούν από την Κομισιόν "να βελτιώσει την αποδοτικότητα των έργων βοήθειας σε μετρητά, να επιδιώξει, από κοινού με τις τουρκικές αρχές, να βελτιώσει το επιχειρησιακό περιβάλλον των ΜΚΟ, να ενισχύσει την παρακολούθηση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία και να βελτιώσει την υποβολή των σχετικών στοιχείων".

Οι ελεγκτές επικεντρώθηκαν στη διαχείριση της πρώτης δόσης (3 δισεκατομμύρια ευρώ) της "Διευκόλυνσης" και στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού σκέλους της, διαπίστωσαν δε ότι, εν μέσω δυσκολιών, η "Διευκόλυνση" κινητοποίησε γρήγορα πόρους με στόχο την ταχεία ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση και σε γενικές γραμμές "κατέστησε δυνατή την ταχεία ανταπόκριση στην κρίση υπό δύσκολες συνθήκες, χρειάζονται όμως βελτιώσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων, εκτιμούν οι ελεγκτές της ΕΕ", καθώς" δεν πέτυχε πλήρως τον στόχο του αποτελεσματικού συντονισμού της ανταπόκρισης αυτής".

Σύμφωνα με την α έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα ανθρωπιστικά έργα "βοήθησαν τους πρόσφυγες να αντιμετωπίσουν τις βασικές ανάγκες τους, όμως δεν εξασφάλισαν σε όλες τις περιπτώσεις τη βέλτιστη χρήση των πόρων". Τα ελεγχθέντα ανθρωπιστικά έργα "παρείχαν στο σύνολό τους χρήσιμη στήριξη στους πρόσφυγες, κυρίως μέσω της παροχής βοήθειας σε μετρητά, και, στην πλειονότητά τους παρήγαγαν τις επιδιωκόμενες εκροές τους", αναφέρει το ΕΕΣ, όμως διευκρινίζει ότι "τα μισά από αυτά δεν έχουν ακόμη επιτύχει τα αναμενόμενα επακόλουθα και τα εννέα από τα δέκα χρειάστηκε να παραταθούν", ενώ "το δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον εμπόδισε την έγκαιρη υλοποίηση των έργων από τις ΜΚΟ".

"Η Διευκόλυνση πέτυχε τον στόχο της κινητοποίησης τριών δισεκατομμυρίων ευρώ σε δύο χρόνια", δήλωσε σχετικά η Bettina Jakobsen, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. "Εντούτοις, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητας των ανθρωπιστικών έργων, ιδίως των έργων βοήθειας σε μετρητά. Η Διευκόλυνση μπορεί να επιτύχει αύξηση της αποδοτικότητας των δαπανών", τόνισε.

Οι Ελεγκτές του ΕΕ βεβαίως, καταγράφουν ότι η Κομισιόν "βασίστηκε σε ολοκληρωμένη εκτίμηση των αναγκών προκειμένου να προσδιορίσει τις βασικές ανάγκες των προσφύγων", όμως "οι διαφωνίες με την Τουρκία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών σε δημοτικές υποδομές και κοινωνικοοικονομική στήριξη είχαν ως αποτέλεσμα να μην καλυφθούν επαρκώς οι τομείς αυτοί".

Σημειώνουν δε ότι "η Διευκόλυνση υποστήριξε παρόμοια είδη δραστηριοτήτων στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης με διαφορετικά μέσα" και "το γεγονός αυτό περιέπλεξε περαιτέρω τον συντονισμό και οδήγησε στην παράλληλη χρήση διαφορετικών δομών διαχείρισης για τη χρηματοδότηση παρόμοιων έργων".